Vrijdag 1 december - workshops

Hieronder vind je een overzicht van alle workshops. Je kunt je tijdens de conferentie voor de workshops van jouw keuze aanmelden.


 

Workshop 1: ‘Exploring uncertainties by using scenarios in rural development’ (ENG) 
Ed Dammers (Senior researcher, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency)

Workshop participants will get familiar with different kinds of future scenarios and will discover how these scenarios can be used to better deal with all kinds of uncertainties that arise in rural development. A brief introduction will be followed by possibilities to experiment with the use of different kinds of scenarios. First, the participants will be asked to define various issues related to rural development and the uncertainties which are inherent to these issues. After that, groups will be formed to generate ideas on how to better deal with the uncertainties related to the issue with the aid of scenarios. Finally, representatives of the groups will be asked to share the results with the other participants and all participants will have the opportunity to reflect on the results.

Workshop 2: 'The Uncertainty Has Settled'
Marijn Poels (filmmaker), Noud Janssen (voorzitter NZV)

Een klimaatdocumentaire vanuit de ogen van filmmaker Marijn Poels. Geïnspireerd door ontwikkelingen op het platteland in Duitsland is Marijn Poels vanuit persoonlijke interesse op zoek gegaan naar de impact van nationale, maar vooral ook internationale ontwikkelingen op de boer en zijn gezin, maar ook de impact op het platteland. Hoe is het mogelijk dat de boer zijn inkomen niet meer haalt uit aardappelen, maar windenergie als verdienmodel ziet om te surviven op het platteland? Op welke kennis zijn deze ontwikkelingen gebaseerd en is deze kennis ook de realiteit? Wat is de invloed van landbouwbeleid? Wat is de invloed van non-governmental organisaties? Een documentaire die je in je greep houdt van het begin tot het eind en meer vragen oproept dan dat het antwoorden geeft. Kortom heel veel stof ter discussie en heel actueel in het kader van landelijke en internationale discussie over klimaatbeleid en Co²-reductie. De documentaire heeft verschillende internationale prijzen gewonnen. Marijn Poels is aanwezig en zal vanuit een aantal fragmenten van de documentaire de discussie te voeren over de impact van energiebeleid op boer, zijn familie en het platteland. 

Workshop 3: ‘Hoe kom ik aan een goed kompas: het Ubuntu-gesprek’
Mijnie Oosterom (eigenaar trainingsbureau)


Als de keuzes overweldigend zijn en de uitkomsten ongewis, dan is het goed om een kompas te hebben dat helpt bij het maken van keuzes. Praktische wijsheid, het goede doen op het juiste moment, is van cruciaal belang om te overleven in een steeds veranderende wereld. Maar hoe ontwikkel je die wijsheid, zo’n kompas? Daarover gaan de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens dit ubuntugesprek. Door het delen van ervaringen en inzichten ontstaat gezamenlijke, nieuwe wijsheid. Het ubuntugesprek is een bijzondere, gestructureerde, vorm van dialoog waarin deelnemers zoeken naar een gezamenlijke wijsheid rond een thema of vraagstuk. Het resultaat is eigenlijk altijd verrassend. Tijdens de workshop vertellen we ook iets over de ontstaansgeschiedenis en leggen we uit hoe het werkt. Deelnemers krijgen zo inzicht in een fijn stuk gereedschap om verschillen op te zoeken en in gesprek te gaan met de omgeving.

Workshop 4: '30.000 wetenschappers zeggen: klimaatverandering niet veroorzaakt door mens.'
Ward van Beek (Independent Communication Consultant)

De broeikaseffecten van gebakken lucht en hoe 'fake news' de klimaatdiscussie ontregelt. Maar wat is 'fake news'? Hoe wordt het veroorzaakt en hoe herken je het? En wat kunnen we eraan doen?  Kunnen we er iets aan doen? En hoe weten we dat wat we lezen en horen ook echt klopt? Wat is de wetenschap nog waard? Vragen waar we in deze workshop antwoord op proberen te krijgen. 

Workshop 5: ‘Onzekerheden in je carrière; op zoek naar kantelmomenten in je loopbaan’ 
Riti Hermàn Mostert (Multi Stakeholder Advisor) met Jelleke De Nooy (freelance consultant agroecologie) en Sasja Kamil (bestuur VWI)

Deze workshop wordt namens het VWI, Vrouwennetwerk Wageningen Ingenieurs gegeven.

Klimaatverandering leidt tot meer stormen, droogte, overstromingen en daardoor rampen. Resilience, weerbaarheid, is belangrijk om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Oftewel, werken aan klimaatadaptatie. Door te werken aan rampen risiko reductie, het verminderen van de kwetsbaarheid van mensen voor droogte, stormen en overstromingen, worden minder mensen ernstig getroffen door rampen.  Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld betere klimaatinformatie, de introductie van meer droogteresistente gewassen, drinkwater opslag, goed bewaren van zaden, evacuatie plannen, schuilplaatsen tijdens stormen.
Hoe zit dat eigenlijk in je persoonlijke leven?
Aan de hand van persoonlijke verhalen gaan we na hoe we onze eigen weerbaarheid kunnen vergroten.  Wat gebeurt er wanneer we zelf getroffen worden door  een situatie waarin we kwetsbaar worden? Hoe passen we ons dan aan in een nieuwe situatie, in werk en privé?

Workshop 6: ‘Van onzekerheid naar lef in burgerparticipatie in het groene domein’ 
Djura Prins (Procesbegeleider-trainer-coach, Prins in Communicatie) en
Mariette Gross (FLOWin Tra
ining and Facilitation)

Je wilt verschillende partijen betrekken in jouw project, maar twijfelt over een goede afloop. Maatschappelijke vraagstukken in het groene domein waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn, worden vaak als een worsteling ervaren. Deze workshop geeft inzicht in hoe je de goede partijen aan tafel krijgt, die open en eerlijk uitkomen voor hun belangen. Je leert hoe onder jouw regie er een constructieve dialoog tot stand komt. Zo draag jij bij aan een breed gedragen oplossing waaraan iedereen zich committeert en waarin alle partijen investeren.

Workshop 7: ‘Systemisch Leiderschap: ontdek drie manieren om te sturen in een onzekere omgeving'
Petra van de Kop (Zelfstandig ondernemer, KOP&Co)

De wereld is vol onzekerheid. Bedrijven en organisaties zoeken hoe zij daar op een goede manier op in kunnen spelen. Maar wat vraagt al die onzekerheid van jouw persoonlijke leiderschap? Hoe vind of behoud je je plek in een onzekere omgeving? Hoe stuur je jezelf en anderen op een manier die jou én je organisatie energie geven?
In deze workshop ontdek je drie manieren om te sturen in tijden van onzekerheid:
* Sturen vanuit de geplande toekomst: met aandacht en spierkracht
* Sturen vanuit het verleden: loslaten én benutten van potentieel
* Sturen vanuit de toekomst die op ons afkomt: centreren en laten ontstaan
Je ervaart hoe je je lichaam als kompas kunt gebruiken en wat deze drie manieren van sturen voor jou in petto hebben. Welke zijn bekend en waar zitten mogelijkheden die jij nog verder kunt benutten? Na afloop van deze workshop heb je zicht op patronen en dynamieken die meespelen in jouw vraag en handvatten ontdekt voor meer flow in je werk.

 

JOIN KLV

KLV is a professional network for more than 47.000 alumni of Wageningen University & Research!

ALUMNI DAY

Join the World Wide Wageningen Alumni Day on 23 June 2018!

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

Pak nu je kans. Ben je een WUR-alumna met een afgeronde technisch georiënteerde studie en toe aan verdieping/verbre… https://t.co/NRORfET13p
3 days, 9 hours

Lucia Kaal@Luciakaal

Veni-beurzen voor negen WUR-onderzoekers Ook één voor @YWientjes van #WUR_ABG #TROTS! Onderzoek naar de lange term… https://t.co/s8toxnCC8S
4 days, 2 hours

Raoul Bino@binowage

Heel goed nieuws: Rijksbijdrage aan Deltares, Wageningen Research, MARIN, NLR en TNO/ECN wordt in 2019 verhoogd met… https://t.co/0DVUyGb9Cl
1 week

Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit@minlnv

Johan Osinga directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij @minlnv https://t.co/BWVtGpeB7G https://t.co/OcfLMOPanm
1 week

Tweets