Zaterdag 24 juni - Ontbijtsessie met hoogleraren en alumni

Op zaterdagochtend van 9.00-10.00 uur kun je een eitje tikken en in gesprek gaan met één van de hoogleraren of Wageningen Ambassadors (prominente alumni). Mis deze kans niet en schuif aan bij één van de ontbijttafels voor een interessant en inspirerend gesprek. Lees hieronder wie jouw host kan zijn van de ontbijtsessies én welk onderwerp aan bod komt:


Prof dr ir MAJS (Tiny) van Boekel 
(1951), Levensmiddelentechnologie 1977 (promotie 1980); directeur onderwijsinstituut, WUR hoogleraar Product Design & Quality Management 
Onderwerp‘De onzekerheid die er heerst bij consumenten over voedsel en voeding’

Tiny van Boekel studeerde en promoveerde op levensmiddelentechnologie aan Wageningen University & Research. Na zijn promotie is hij bij de universiteit gebleven. Inmiddels is hij hoogleraar in levensmiddelentechnologie, en momenteel decaan voor onderwijs/directeur van het onderwijsinsituut van de WUR; hij is ook betrokken bij de vakgroep (leerstoelgroep) Food Quality & Design. Tiny was voorzitter van KLV van 2010-2014.Prof dr ir FPM (Francine) Govers (1955), Planteziektenkunde 1982 (promotie 1987); persoonlijk hoogleraar fytopathologie
Onderwerp‘Komt een plant bij de dokter; nieuwe ziektes verschijnen maar ook oude bekenden blijven de kop opsteken'

Francine Govers studeerde en promoveerde in Wageningen. Ze is plantenziektenkunde en als persoonlijk hoogleraar verbonden aan het Laboratorium voor Fytopathologie van WUR. Zij doet onderzoek aan de aardappelziekte, met name aan moleculaire mechanismen die de ziekteverwekker Phytophthora gebruikt om de plant te infecteren en die de plant gebruikt om zich te verdedigen. Naast haar hoogleraarschap was Govers van 2009-2014 programmadirecteur van het Centre for Biosystems Genomics.
Zij is bovendien lid van de COGEM, het adviesorgaan van de regering met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen en bestuurslid van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij.Prof dr H (Henk) Jochemsen (1952), Moleculaire wetenschappen 1975; buitengewoon hoogleraar reformatische wijsbegeerte,  algemeen directeur van Prisma
Onderwerp: 'We gaan de internationale armoedeproblematiek (niet) oplossen!'

Henk Jochemsen is ingenieur en filosoof. Hij studeerde moleculaire wetenschappen in Wageningen en promoveerde vervolgens in Leiden in de wiskunde en natuurwetenschappen (moleculaire biologie). Na een verblijf in Paraguay raakte hij in 1987 betrokken bij de oprichting van het Lindeboom Instituut, dat zich bezighoudt met de ethiek van menselijk ingrijpen in het menselijk leven, en is hiervan tot 2009 directeur geweest. Bij zijn afscheid is hij geridderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1998 tot 2009 was Jochemsen bijzonder hoogleraar medische ethiek in het VU Medisch Centrum. Sinds 2008 is hij buitengewoon hoogleraar Christelijke filosofie aan de Wageningen University & Research. Hiernaast is hij algemeen directeur van Prisma, een vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties.Drs KJ (Krijn) Poppe (1955), onderzoeksmanager en senior econoom
Onderwerp: ‘Veerkracht van de agrosector’

Krijn Poppe is afgestudeerd op economie (1981) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn afstuderen is hij vrijwel meteen terecht gekomen bij Wageningen University & Research, waar hij momenteel actief is als onderzoeksmanager en senior econoom. Hiernaast bekleedt Poppe verschillende functies als bestuurs- en/of raadslid in een breed scala aan landbouwgerelateerde organisaties, waaronder de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; en de European Review of Agricultural Economics Foundation.

 

Prof dr ir CGPH (Karin) Schroën, Levensmiddelentechnologie 1990 (promotie 1995); persoonlijk hoogleraar levensmiddelenproceskunde
Onderwerp: 'Super food, -dieet, of -markt?' over de voorkeuren van mensen voor bepaalde levensmiddelen, en hoe deze voorkeuren eruit komen te zien in een snel veranderende (onzekere) wereld

Karin Schroën heeft levensmiddelentechnologie gestudeerd in Wageningen en is hier vervolgens gepromoveerd op levensmiddelenproceskunde. Na twee jaar als postdoc onderzoeker in Londen te hebben gezeten, is Schroën teruggekeerd naar Wageningen. Hier is ze opgeklommen tot persoonlijk hoogleraar levensmiddelenproceskunde, een functie die ze sinds 2012 bekleedt. Binnen de levensmiddelenproceskunde is Schroën specifiek betrokken bij het onderzoek naar levensmiddelen-microtechnologie. 


Dr ir JWGM (Han) Swinkels (1962), zoötechniek 1988; voorzitter KLV en zelfstandig adviseur
Onderwerp‘Wat besturen kan brengen in je carrière als Wageningen alumnus’

Han Swinkels heeft een lange geschiedenis bij de WUR: niet alleen heeft hij zijn studie Dierwetenschappen hier afgerond, ook heeft hij, na een PhD in Virginia, ruim 13 jaar diverse functies bekleed voor de business units Livestock Research en Food & Biobased Research van de WUR. Daarna was hij werkzaam als manager dierlijke sectoren bij de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en de daaraan gelieerde federatie LTO Nederland. Sinds 2010 is Swinkels werkzaam als zelfstandig adviseur in de agri-food sector. Swinkels is de huidige voorzitter van KLV Wageningen Alumni Network.

 

Prof dr HBJ (Rik) Leemans, Professor Environmental Systems Analysis bij WUR
Onderwerp

Rik Leemans is het huidige hoofd van de groep milieusysteemanalyse van de WUR. Na zijn studie biologie aan de Erasmus Universiteit is Leemans in Uppsala gepromoveerd op boreale bossen. Zijn daaropvolgende onderzoekspositie bij het biosfeer-project van het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse (IIAS) zette hem op de wetenschappelijke kaart. Deze functie werd gevolgd door ruim tien jaar als senior onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vanuit waar hij heeft gewerkt met en voor verschillende organities en programma's, zoals het Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het internationale duurzaamheidsprogramma Future Earth. Sinds 2002 is Leemans persoonlijk hoogleraar milieusysteemanalyse bij WUR. Hiernaast is hij adviesraadslid van o.a. het Instituut van Milieuwetenschappen (CML) in Leiden en het KNAW. Inmiddels is Leemans internationaal erkend als expert in de ontwikkeling en integratie van wetenschappelijke kennis ten behoeve van beleidsvraagstukken met betrekking tot het Systeem Aarde.

 

Prof dr ir JJA (Joop) van Loon (1956), Biologie 1981 (promotie 1988); persoonlijk hoogleraar entomologie
Onderwerp: 'Met insecten werken aan voedselzekerheid'

Joop van Loon is al een tijd thuis in Wageningen. Zijn studie entomologie heeft hij hier aan de universiteit afgerond, waarna hij 4 jaar in dienst is geweest als junior onderzoeker in het Laboratorium Dierfysiologie. Daaropvolgend was hij ruim drie jaar als senior onderzoeker werkzaam voor de Stichting voor Plantenveredeling, ook in Wageningen. Hierna kwam hij terug bij de universiteit, waar hij tot op heden werkzaam is bij het Laboratorium voor Entomologie. Naast zijn hoogleraarschap is Van Loon ook wetenschappelijk adviseur voor de directie van het insectenproductiebedrijf Protifarm B.V. over de grootschalige kweek van insecten. Zijn expertise ligt in diergedrag, ecologie, en insectenplagen.Dr ir RM (Nettie) Buitelaar 
(1959), Levensmiddelentechnologie 1986 (promotie 1991). Mede-eigenaar BiosanaPharma BV.
Onderwerp: ‘Biotechnologie, wat kunnen we ermee?

Nettie Buitelaar heeft haar hele werkzame leven doorgebracht in de biotechnologie. Eerst na haar promotie in het contractonderzoek bij TNO en later bij het toenmalige ATO-DLO. Na het afronden van haar MBA opleiding is ze geswitched naar het grensvlak tussen wetenschap en bedrijfsleven. Eerst als research analyst bij Gilde Investment Management en later als landelijk directeur van het BioPartner programma, gericht op het stimuleren van ondernemerschap in de life sciences. Na een paar jaar in de biopharmaceutische consultancy bij Xendo in Leiden, heeft ze negen jaar gewerkt als directeur van Leiden Bio Science Park. Sinds 2012 is ze mede-eigenaar van het biotechnologie bedrijf BiosanaPharma, waar zij de rol van Chief Business Officer vervult.

 

Dr ir NP (Niels) Louwaars (1958), Plantenverdeling 1982 (promotie 2007); directeur van Plantum, de branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal, werkt ook mee aan de ontbijtsessie.
Onderwerp: Wat maakt Wageningen uniek? – en geldt dat ook voor de toekomst?

Een samenvatting volgt binnenkort.

 

Prof dr ir GB (Gerlinde) de Deyn, persoonlijk hoogleraar Departement Omgevingswetenschappen, sectie bodemkwaliteit werkt ook mee aan de ontbijtsessie.
Onderwerp: ‘Bodem: de grond van ons bestaan; het onzichtbare ecosysteem belicht'

Gerlinde De Deyn studeerde in Gent (België), promoveerde in Utrecht en deed vervolgens onderzoek in Canada en de UK voor ze in Wageningen aan de slag ging. Ze is bio-ingenieur en bodemecoloog en als persoonlijk hoogleraar verbonden aan het sub-departement Bodembiologie en Biologische Bodemkwaliteit van WUR. Zij doet onderzoek aan de wisselwerking tussen boven- en ondergrondse diversiteit en ecosysteem functioneren in zowel natuurlijke als landbouwsystemen. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe gaat het systeem om met verandering? Hoe kunnen we het weerbaarder maken? En hoe kunnen we de rol van bodemecologie in verduurzaming het best inzetten en zichtbaar maken? Naast haar functie als docent en onderzoeker was De Deyn van 2014-2016 voorzitter van de Wageningen Young Academy.
 Zij is bovendien lid van het Wageningen Science Café-team, waarmee ze jaarlijks een zevental wetenschappelijke lezingen over diverse vakgebieden organiseert (met oa sponsoring van KLV). Om het onzichtbare ecosysteem zichtbaarder te maken initieerde ze de ‘Soil in Action Studio’ waarmee ze met fotograaf-kunstenaar Wim van Egmond time-lapse films creëert. De opzet van dit initiatief werd door Wageningen University crowdfunding ondersteund.
JOIN KLV

KLV is a professional network for more than 47.000 alumni of Wageningen University & Research!

ALUMNI DAY

Join the World Wide Wageningen Alumni Day on 23 June 2018!

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

Pak nu je kans. Ben je een WUR-alumna met een afgeronde technisch georiënteerde studie en toe aan verdieping/verbre… https://t.co/NRORfET13p
3 days, 9 hours

Lucia Kaal@Luciakaal

Veni-beurzen voor negen WUR-onderzoekers Ook één voor @YWientjes van #WUR_ABG #TROTS! Onderzoek naar de lange term… https://t.co/s8toxnCC8S
4 days, 2 hours

Raoul Bino@binowage

Heel goed nieuws: Rijksbijdrage aan Deltares, Wageningen Research, MARIN, NLR en TNO/ECN wordt in 2019 verhoogd met… https://t.co/0DVUyGb9Cl
1 week

Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit@minlnv

Johan Osinga directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij @minlnv https://t.co/BWVtGpeB7G https://t.co/OcfLMOPanm
1 week

Tweets