Zaterdag 24 juni - Ochtendworkshops

Hieronder vind je een overzicht van alle zaterdagochtendworkshops. Graag op het aanmeldformulier één workshop aankruisen. 


6xVm6BRX-RA

Workshop 1: ‘Exploring uncertainties by using scenarios in rural development’ (ENG)
Ed Dammers (Senior researcher, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency)

Workshop participants will get familiar with different kinds of future scenarios and will discover how these scenarios can be used to better deal with all kinds of uncertainties that arise in rural development. A brief introduction will be followed by ample possibilities to experiment with the use of different kinds of scenarios. First, the participants will be asked to define various issues related to rural development and the uncertainties which are inherent to these issues. After that, groups will be formed to generate ideas on how to better deal with the uncertainties related to the issue with the aid of scenarios. Finally, representatives of the groups will be asked to share the results with the other participants and all participants will have the opportunity to reflect on the results.

 

Workshop 2: 'The Uncertainty Has Settled'
Marijn Poels (filmmaker), Noud Janssen (voorzitter NZV)

Een documentaire vanuit de ogen van filmmaker Marijn Poels. Geïnspireerd door ontwikkelingen op het platteland in Duitsland is Marijn Poels vanuit persoonlijke interesse op zoek gegaan naar de impact van nationale, maar vooral ook internationale ontwikkelingen op de boer en zijn gezin, maar ook de impact op het platteland.
Hoe is het mogelijk dat de boer zijn inkomen niet meer haalt uit aardappelen, maar windenergie als verdienmodel ziet om te surviven op het platteland? Op welke kennis zijn deze ontwikkelingen gebaseerd en is deze kennis ook de realiteit? Wat is de invloed van landbouwbeleid? Wat is de invloed van non-governmental organisaties?
Een documentaire die je in je greep houdt van het begin tot het eind en meer vragen oproept dan dat het antwoorden geeft. Kortom heel veel stof ter discussie en heel actueel in het kader van landelijke en internationale discussie over klimaatbeleid en Co2 reductie. De documentaire heef verschillende internationale prijzen gewonnen.
Marijn Poels is aanwezig om de discussie te voeren over de impact van energiebeleid op boer, zijn familie en het platteland.Workshop 3: 'Besluiten onder invloed van klimaatverandering'

Hoe (on-)zeker is het klimaat?
Albert Klein Tank; hoogleraar Klimaatdiensten @ WUR & Hoofd R&D Waarnemingen en  Data Technologie @ KNMI

Onzekerheid door ‘fake news’ en de invloed daarvan op de maatschappelijke discussie
Rik Leemans; hoogleraar Milieusysteemanalyse @ WUR

Omgaan met onzekerheden en klimaatscenario’s in beleid; het voorbeeld van het Bangladesh Delta Plan
William Oliemans; Expert Adviseur @ Deltares

Strategievorming door bedrijven onder invloed van klimaatverandering
Jan Willem Straatsma; manager duurzame melkveehouderij @ FrieslandCampina

Hoe beïnvloedt klimaatverandering de migratiestromen
Ingrid Boas; Assistant Prof. @ Milieubeleid, WUR 

In de klimaatvoorspellingen zitten grote onzekerheden. Voor een deel komt dat door gebrek aan systeemkennis. Ook de wereldwijde sociaaleconomische ontwikkelingen en de effectiviteit van gemaakte internationale afspraken zorgt voor onzekerheid. Bijvoorbeeld: wat zijn de effecten als de maatregelen (INDC’s)* worden doorgevoerd die tijdens de klimaattop in Parijs zijn afgesproken?  Er blijven dus grote onzekerheden, maar over één ding is men het eens: er moet veel veranderen willen we de trend keren. Hoewel; soms lijkt het ook dat ‘alternative facts’ in twijfel te worden getrokken.

Behalve op inter- en nationaal niveau ondernemen ook lokale overheden, steden, bedrijven etc. meer en meer actie. In Parijs hebben meer dan 1.000 stakeholders zich gecommitteerd aan de klimaatafspraken. Die actie richt zich op het zoveel mogelijk beperken van de klimaatverandering, maar ook op de aanpassing aan de, voor een deel onvermijdelijke, klimaatveranderingen. Overheden, bedrijven, NGO’s en individuen worden bij het ontwikkelen strategieën gehinderd door de onzekerheden in klimaats- en sociaaleconomische scenario’s.

Tijdens de workshop belicht een aantal experts en stakeholders, die allemaal een band met Wageningen hebben, de onzekerheden in de gevolgen van klimaatverandering en hoe bedrijven en overheden in hun keuzes en besluiten omgaan met deze onzekerheden. Met hen en alle deelnemers bespreken we de mogelijkheden voor overheden en bedrijven voor het omgaan met onzekerheden; de mogelijkheden voor de deelnemers zelf in hun eigen werk en leefomgeving en wat wetenschap en techniek kunnen bijdragen aan het omgaan met deze onzekerheden.

*) Tijdens de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Parijs (2015) zijn zogenoemde Intended Nationally Determinded Contributions (INDC’s) per land afgesproken.

De discussie wordt geleid door  Lara Minnaard;  MSc Development and Rural Innovation, Oprichter Wageningen Debating

 

Workshop 4: 'Tourism risks at play: a serious gaming approach to understand resilient tourism destinations' (ENG)
René van der Duim (Personal professor Tourism and Sustainable Development @ WUR)
Machiel Lamers (Associate professor Environmental Policy @ WUR)
Bas Amelung (Assistant professor Environmental Systems Analysis @  WUR)

Contemporary discussions on the future of tourism and tourism destinations are increasingly framed in terms of risk, uncertainty and resilience. A network of Wageningen University researchers aim to examine to what extent resilience thinking provides a promising approach to tackling the complex socio-ecological challenges related to tourism destination developments. Tourism destination developments are increasingly confronted with perturbations as a result of collective behaviours of actors involved, as well as external factors (e.g. climate change; geopolitical developments; economic crises). In this workshop we will illustrate the dynamic character of tourism by playing a serious game called “Ogopogo” (based on the famous Rehab game), in which participants will perform various roles, are led through a series of actions, and are asked to reflect on their individual and collective behaviour. The workshop will consist of three parts: an introduction and instruction, the playing of the game, and a debriefing and discussion.   

 Workshop 5: 'Talk your way out, argumentation and public speaking' (ENG)
Perly van het Kruys (Student biotechnology @ WUR)

Caught by surprise during a presentation or by your debate opponents? Difficult questions, though audience? Get tips & tricks to deal with these unexpected questions. Both content wise (formulating, structuring arguments) as format wise (presenting arguments in a persuasive manner, crowd engagement). There will be plenty of time for each participant to practice the acquired knowledge with some exercises filled with uncertain elements!


Workshop 6: ‘Ruimte voor biomimicry: Leren veranderen met de levende natuur als voorbeeld en vraagbaak’Danielle Davelaar (Zelfstandig professional, onderzoeker en adviseur, biomimicry beoefenaar) en 
Frederiek van Lienen (Eigenaar, Biodiversity in Business)

In de loop van de evolutie wist het leven op aarde niet alleen 3.8 miljard jaar stand te houden, het ontvouwde zich in overweldigende complexiteit en diversiteit. Dit alles ondanks of misschien juist dankzij een fundamentele omgevingsconstante: onzekerheid en verandering. De enige zekerheid is verandering, de Griekse filosoof Heraclitus stelde het destijds al. Verandering in mijn omgeving stelt mij voor nieuwe keuzes die onzekerheid veroorzaken. Hoe ga ik daarmee om? Hoe houd ik vertrouwen in de toekomst? Misschien wel door het besef dat ook ik een schakel ben in het leven op aarde en de antwoorden bij me draag. In de workshop gaan we met deze vragen en gedachten aan de slag. Daartoe duiken wij in het vakgebied van Biomimicry, of wel het leren van de levende natuur. De Biomimicry Life’s Principles (LPs) zijn fundamentele lessen uit de levende natuur, in standhouden en floreren. De deelnemers aan de workshop worden uitgedaagd om eigen onzekerheden onder de loep te nemen en gaan met kennis van een nieuwe dimensie naar huis voor het omgaan met verandering. Verder nemen deelnemers een aantal praktische elementen mee die het mogelijk maken in de toekomst te overwegen Biomimicry als oplossingsgerichte methode en filosofie succesvol in te zetten.


Workshop 7 : ‘Hoe kom ik aan een goed kompas: het Ubuntu-gesprek’
Frans Duurland (Zelfstandig adviseur, interim- en projectmanagement) en
Mijnie Oosterom (Eigenaar, Trainingsbureau)

Als de keuzes overweldigend zijn en de uitkomsten ongewis, dan is het goed om een kompas te hebben dat helpt bij het maken van keuzes. Praktische wijsheid, het goede doen op het juiste moment, is van cruciaal belang om te overleven in een steeds veranderende wereld. Maar hoe ontwikkel je die wijsheid, zo’n kompas? Daarover gaan de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens dit ubuntugesprek. Door het delen van ervaringen en inzichten ontstaat gezamenlijke, nieuwe wijsheid. Het ubuntugesprek is een bijzondere, gestructureerde, vorm van dialoog waarin deelnemers zoeken naar een gezamenlijke wijsheid rond een thema of vraagstuk. Het resultaat is eigenlijk altijd verrassend. Tijdens de workshop vertellen we ook iets over de ontstaansgeschiedenis en leggen we uit hoe het werkt. Deelnemers krijgen zo inzicht in een fijn stuk gereedschap om verschillen op te zoeken en in gesprek te gaan met de omgeving.


Workshop 8: 'Beyond connection'
Djura Prins (Procesbegeleider, Prins in Communicatie) en 
Cor Meurs (Trainer-coach-adviseur Corporate Human Resources @ WUR)

In een co-creatieproces moet je bereid zijn je eigen waarheid los te laten en een nieuwe te ontdekken. Dit vraagt jezelf te kennen en steeds weer opnieuw te leren kennen in contact met de ander: wat is belangrijk voor mij, welke waarden of ethiek (mentaal psychologisch, emotioneel en spiritueel), en wat verlang ik? Ben jij bereid jezelf, en de ander te onderzoeken en iets nieuws te creëren wat daar aan voorbij gaat. Samenwerking in teams, projecten en programma vragen meer tijd en energie, het vraagt communicatie, meebewegen en commitment en een mind set open voor het aangaan van onzekerheid. Ervaar je regelmatig situaties waarin er veel onzekerheid is door verandering, door weerstand of door het type werk wat dat met zich meebrengt? Kom naar deze workshop om hier mee om te gaan.

 

Workshop 9: ‘Systemisch Leiderschap: ontdek drie manieren om te sturen in een onzekere omgeving'
Petra van de Kop (Zelfstandig ondernemer, KOP&Co)

De wereld is vol onzekerheid. Bedrijven en organisaties zoeken hoe zij daar op een goede manier op in kunnen spelen. Maar wat vraagt al die onzekerheid van jouw persoonlijke leiderschap? Hoe vind of behoud je je plek in een onzekere omgeving? Hoe stuur je jezelf en anderen op een manier die jou én je organisatie energie geven?
In deze workshop ontdek je drie manieren om te sturen in tijden van onzekerheid:
* Sturen vanuit de geplande toekomst: met aandacht en spierkracht
* Sturen vanuit het verleden: loslaten én benutten van potentieel
* Sturen vanuit de toekomst die op ons afkomt: centreren en laten ontstaan
Je ervaart hoe je je lichaam als kompas kunt gebruiken en wat deze drie manieren van sturen voor jou in petto hebben. Welke zijn bekend en waar zitten mogelijkheden die jij nog verder kunt benutten? Na afloop van deze workshop heb je zicht op patronen en dynamieken die meespelen in jouw vraag en handvatten ontdekt voor meer flow in je werk.


Rondleiding Wageningen Campus
Ben je al een tijd niet op de Wageningen Campus geweest en wil je meer zien en horen van de bijzondere gebouwen (als Forum, Orion en Atlas) op dit terrein? Schrijf je dan in voor de rondleiding. Enhousiaste studenten leiden je rond en praten je graag bij.


 

 

JOIN KLV

KLV is a professional network for more than 47.000 alumni of Wageningen University & Research!

ALUMNI DAY

Join the World Wide Wageningen Alumni Day on 23 June 2018!

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

Pak nu je kans. Ben je een WUR-alumna met een afgeronde technisch georiënteerde studie en toe aan verdieping/verbre… https://t.co/NRORfET13p
3 days, 9 hours

Lucia Kaal@Luciakaal

Veni-beurzen voor negen WUR-onderzoekers Ook één voor @YWientjes van #WUR_ABG #TROTS! Onderzoek naar de lange term… https://t.co/s8toxnCC8S
4 days, 1 hour

Raoul Bino@binowage

Heel goed nieuws: Rijksbijdrage aan Deltares, Wageningen Research, MARIN, NLR en TNO/ECN wordt in 2019 verhoogd met… https://t.co/0DVUyGb9Cl
1 week

Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit@minlnv

Johan Osinga directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij @minlnv https://t.co/BWVtGpeB7G https://t.co/OcfLMOPanm
1 week

Tweets