Bram Steiner Award

Deze tweejaarlijkse prijs wordt verleend aan een auteur van een baanbrekende publicatie op het terrein van de plantenteelt zonder aarde in een internationaal georiënteerd wetenschappelijk tijdschrift. De reglementen staan vermeld in de statuten van de Stichting Bram Steiner Foundation for Soilless Culture (SBSFSC). Door de Stichting wordt een deskundige jury benoemd die tenminste bestaat uit drie leden. De prijs bestaat uit een bedrag van €3000,-.

Bram Steiner Award 2016 
Tijdens bijeenkomst op 12 oktober 2016 van de studiekring PSIMT Plant- en Systeeminnovaties in de Mondiale Tuinbouw (voorheen Plantenteelt zonder Aarde) zal de Bram Steiner Award 2016 worden uitgereikt door de voorzitter van KLV, Han Swinkels. Het judicium wordt door Prof. Paul Struik (per videoverbinding) uitgesproken. De winnaar is dr. Angelo Signore, werkzaam aan de Universiteit Gent. De prijs is toegekend voor een artikel getiteld: “A Targeted Management of the Nutrient Solution in a Soilless Tomato Crop According to Plant Needs” dat dit jaar verscheen in het blad Frontiers in Plant Science.
De jury bestaat uit:
Paul Struik - voorzitter
Paul den Besten - secretaris
Ellis Hoffland
Olaf van Kooten
Erik van Os
Lees hier het persbericht.

Bram Steiner Award 2013
Tijdens GroSci 2013, 17-21 juni in Leiden, is Wim Voogt van Wageningen UR Glastuinbouw onderscheiden met de Bram Steiner Award 2013. Juryvoorzitter Paul Struik overhandigde de oorkonde aan Wim Voogt in het bijzijn van Bram Steiner.
 


Bram Steiner Award 2010
De Award 2010 is uitgereikt aan de gelukkige winnares Hua-Fen Li in Beijing op 27 juni 2011 tijdens de vijfde jubileumconferentie van KLV in China. De prijs werd overhandigd door de vice-directeur van KLV, Elvire Schlösser. Klik hier voor het judicium van de jury. 

Bram Steiner Award 2007
Ellis Hoffland

Bram Steiner Award 2005
Corinne de Groot

                                                              ♦ ♦

Ing. A.A. Steiner
Bram Steiner, geboren in 1920, heeft zich overwegend gewijd aan wetenschappelijk onderzoek in Wageningen over de minerale voeding van planten. Hierbij heeft hij de grondslag gelegd voor de plantenvoeding bij teelt zonder aarde van vele tuinbouwgewassen. Zo worden met name de komkommer, paprika en tomaat in Nederland sedert rond 30 jaar commercieel uitsluitend geteeld in het substraat steenwol, waarbij de minerale voeding via de wortels uitsluitend plaats vindt via een zogenaamde voedingsoplossing, d.w.z. water, waarin de voor de plant noodzakelijke anorganische elementen zijn opgelost. Wereldwijd wordt dit in toenemende mate toegepast, maar dan veelal niet met steenwol als substraat, doch bijvoorbeeld grind, zaagsel of kokosvezels.

Steiner is erelid van de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging, die tweejaarlijks de Bram Steiner Award ter waarde van € 3000,- verleent aan een door een jury verkozen auteur van een baanbrekende publicatie op het terrein van de plantenvoeding.

Ook na zijn pensionering op 65 jarige leeftijd is hij actief gebleven met studie en lezingen in het buitenland. Maar daarnaast ging hij steeds meer beseffen dat de mensheid haar ondergang tegemoet gaat als het beheer van de samenleving op Aarde niet drastisch wordt gewijzigd van een politiek beheer in een menswaardig beheer. Dit heeft tenslotte geleid tot het boek De toekomst van de mensheid op Aarde, waarin hij zijn overwegingen en aanbevelingen heeft vastgelegd.

In Memoriam: Bram Steiner is op 1 maart 2016 overleden op 95 jarige leeftijd


Bestuur Bram Steiner Fonds
Wim Jongen - voorzitter
Paul den Besten - secretaris/penningmeester
Erik van Os 

 

OVER KLV

KLV, het professionele netwerk voor meer dan 50.000 Wageningse alumni!

WUR Connect

Hèt netwerk platform voor alle WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

@JanineLuten Gefeliciteerd! Goede aanwinst voor ZuivelNL
3 dagen, 3 uur

Wageningen U&R@WUR

#weekzondervlees | Deze week kun je meedoen aan de Week zonder vlees, maar wat eet je dan wel? Lees de blog van… https://t.co/70Ww5rB3F4
6 dagen, 5 uur

Jelle de Gruyter@jelledegruyter

Woensdagavond lastige keuze in Wageningen: verkiezingsdebat in bibliotheek of Goed Gesprek Onder de Linden? Ik ga n… https://t.co/8u1Y4UiiCY
6 dagen, 15 uur

Jelle Maas@jbmaas

Important message David Coomes @WUR #Dies2019 #technology providing data to convince people of the benefits of cons… https://t.co/1WrX1aTz0c
6 dagen, 22 uur

Tweets